Terjemahan Bacaan Sholat Basa Sunda

  • Niat
  • Takbir

Ari Gusti Allah eta anu Maha Agung

  • Bacaan Iftitah

Ari Gustri Allah eta anu Maha Agung

Kalawan agung temenan

Ari sadayana puji eta tetep kagungan Allah

Bari seueur puji Na

Sareng Maha suci Gusti Allah

Salalawasna

Saleresna jisim abdi

Nyinghareupkeun jisim abdi

Kana diri abdi

Ka Dzat anu parantos ngadambel pirang-pirang langit

Sareng bumi

Bari loyop condong tur pasrah dina agama islam

Sareng abdi teh sanes ti golongan jalma-jalma anu musyrik

Saleresna sholat abdi

Sareng ibadah abdi

Sareng hirup abdi

Sareng maot abdi

Kagungan Gusti anu mangeranan ka sakabeh alam

Henteu aya anu ngarencangan ka gusti Allah mah hiji perkara oge

Sareng ku kitu jisim abdi diparentah

Sareng abdi teh ti golongan jalmi-jalmi anu islam

  • Bacaan Surat Al-Fatihah

Kalayan nyebat jenengan Allah

Anu Maha welas tur anu Maha asih

Ari sadayana puji eta tetep kagungan Allah

Anu mangeranan ka sakabeh alam

Anu Maha welas tur anu Maha asih

Anu ngarajaan dina poe qiamat

Ka Gusti wungkul abdi ibadah

Sareng ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung

Mugi nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya

Kana jalan anu lempeng, tegesna agama islam

Nyaeta agamana jalmi-jalmi anu parantos dipaparin

nikmat ku Gusti, sapertos para nabi, para syuhada sareng

anu saroleh kabeh (para solihin)

Sanes agamana jalma-jalma anu dibenduan ku Gusti,

sapetos kafir yahudi

Sareng sanes agamana jalma-jalma anu salasar kabeh,

sapertos kafir nasroni

Mugi nyubadanan Gusti kana paneda abdi                                                                                         AAAMIIIIIIN

  • Bacaan Rukuk

Maha suci

Pangeran abdi anu Maha Agung

Sareng sagala puji-Na                                            

  • Bacaan I’tidal

Mugi nampi Gusti Allah

Ka jalmi anu muji ka Anjeuna

Hei pangeran abdi sadaya

Kagungan Gusti ari sadayana puji

Sadayana perkara anu aya di langit

Sareng sadayana perkara anu aya di bumi

  • Bacaan Sujud

Maha suci

Pangeran abdi anu maha luhur

Sareng sagala pujina

  • Bacaan duduk diantara dua sujud

Ya Allah mugi ngahampura Gusti ka abdi

Sareng mugi mikawelas Gusti ka abdi

Sareng mugi nyekapkeun Gusti ka abdi

Sareng mugi ngangkat darajat Gusti ka abdi

Sareng mugi ngarizkian Gusti ka abdi

Sareng mugi maparin pituduh Gusti ka abdi

Sareng mugi maparin kasehatan gusti ka abdi

Sareng mugi ngamaaf Gusti ka abdi

  • Bacaan Tahiyat

Sadaya ucapan kasalametan

Sareng dua kahadean eta tetep kagungan Allah

Ari kasalametan sareng kasejahteraan eta tetep ka Anjeun

Hei eling-eling Nabi Muhammad

Sareng rohmatna Allah

Sareng kaberkahan Allah

Sareng ari kasalametan eta mugi tetep ka abdi sadaya

Sareng ka abdina Allah anu saroleh

Nyaksian jisim abdi

Kana saenya-enyana kalakuan sareng tingkah, eta

Henteu aya deui pangeran anu wajib di ibadahan ku sabenerna

kecuali gusti Allah

Sareng nyaksian jisim abdi

Kana saleresna Kanjeung Nabi Muhammad, eta

Utusan Allah

Ya Allah mugi maparin kasejahteraan ka Nabi Muhammad

Sareng ka kulawargina Nabi Muhammad

Sapertos Gusti maparin kesejahteraan ka Nabi Ibrahim

Sareng ka kulawargina Nabi Ibrahim

Sareng mugi maparin kaberkahan ka Nabi Muhammad

Sareng ka kulawargina Nabi Muhammad

Sapertos Gusti maparin kaberkahan ka Nabi Ibrahim

Sareng ka kulawargina Nabi Ibrahim

Satemenna gusti anu Maha terpuji sareng anu maha luhur

Nyuhunkeun pangraksa abdi ka Gusti

Tina siksaan kubur

Sareng tina siksaan naraka

Sareng tina kajahatan fitnah hirup

Sareng fitnah maot

Sareng tina kajahatan fitnah dajjal

Hei dzat anu ngabulak balik hate

Tetepkeun hate abdi dina agama islam

Sareng dina kataatan ka Anjeun.

  1.  Bacaan Salam

Ari kasalametan eta mugi tetep ka anjeun sadaya

Sareng rahmat na Allah.

Bagikan ke Sosmed

Rizal Hidayat

Works as an IT consultant in singapore company, currently studying entrepreneurship at the Kemasaja.com project.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *